Ang natatangi na lang nating obligasyon ay ang tulungan ang ating mga sarili.

.

Gawain 10: PARA SA KINABUKASAN Gumawa ng isang open letter tungkol sa mga pangangailangan at kagustuhan ng iyong lokal na komunidad. Likas na sa ating mga Pilipino lalung-lalo na sa mga kabataan ang magsunog ng kilay para sa kinabukasan.

Accessibility Help.

“Puso ko’y nagliliyab sa pagmamahal sa bayan!”.

Patunayan nating kaya nating iaangat ang Pilipinas sa kasalukuyang estado nito. Nagmamalasakit siya sa atin at itinuturo niya ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay. .

4.

“Ang tunay na pag-ibig sa bayan, ay ipakita sa gawa’t hindi sa salita lamang. syed2020ashaels. Pumili kung anong gagamit sa pagbabasa.

Tula ni Andres Bonifacio. Mar 23, 2015 · Ang bayan ay ipinagkatiwala lamang sa mga namumuno.

Kailangan mo lang magpatuloy sa paglalakad at huwag kang susuko.

2.

magitang na diwang puno sa isipan. .

Malapit na ang araw at kapag nagdapit-hapon ako ang. Jose Rizal.

magitang na diwang puno sa isipan.
”.
.

.

Dec 30, 2014 · Dapat magsunog ng kilay sa pag-aaral.

. Kailangan mo lang magpatuloy sa paglalakad at huwag kang susuko. Jose P.

. Malapit na ang araw at kapag nagdapit-hapon ako ang. . “Puso ko’y nagliliyab sa pagmamahal sa bayan!”. Dito sa paaralan malilinang ang lahat. Sa Kabataang Pilipino.

.

Sa Kabataang Pilipino. .

.

.

Oo ,dahil hinihikayat nito Ang mga Bata Lalo na Ang mga estudyante para mag- aral ng mabuti dahil para rin naman ito sa kanilang kinabukasan.

Bayan ko, ipaglaban mo! Mamahalin kita hanggang sa dulo!”.

“Puso ko’y nagliliyab sa pagmamahal sa bayan!”.